Laurastar distributor in NORWAY

For any information regarding Laurastar in your country, contact our distributor or visit www.laurastar.com:

FairNet AB
Ängelholmsvägen 263
SE-269 42 Båstad

Tel nr. order/ekonomi: +46 431 724 50
Tel nr. service: +46 431 724 53

E-mail: fairnet@live.no
www.fairnet.se